Tartu Rahvaülikooli esilehele

Minu arenguvajadused, meeskonnas töötamine ja mõjutamisviisid KOHAD TÄIDETUD

TASUTA koolitusel osalemine on suurepärane võimalus ja protsess enesearendamiseks, mis aitab leida uusi teid, võimalusi ning liikuda vajalike otsuste suunas, et muuta oma elu.

Palun küsige pakkumist info@rahvaylikool.ee, 736 1540.

Tasuta koolitus on mõeldud:

 • kõigile neile, kes töötavad vähe tasustatud ametikohtadel ja kel pole kõrgharidust (või on see aegunud)
 • väikelastevanematele, kel pole kõrgharidust
 • 55–64-aastastele nii töötavatele kui majanduslikult mitteaktiivsetele elanikele.

Koolitus on Sulle sobiv kui kuulud sihtgruppi ja:

 • vajad oma ellu uusi plaane ja eesmärke
 • rutiin tapab ning soovid liikuda edasi
 • puudub julgus teha otsuseid või näha võimalusi
 • tunned end ebakindlalt meeskonnatöös
 • soovid arendada veenmise ja mõjutamise oskuseid.

Koolituse eesmärgiks on arendada elukestvas õppes seni vähem osalenud inimeste õpi- koostöö- ja suhtlemisoskusi. Koolitus koosneb 3 moodulist:

 • oma vajaduste tundmine ja eesmärkide seadmine;
 • kuidas sulanduda meeskonda ja teha koostööd;
 • tulemuslik mõjutamine.

Koolitus toimub projekti "Õpi-, koostöö- ja suhtlemisoskuste arendamine Ida-, Lääne- ja Lõuna-Eestis" raames.