Tartu Rahvaülikooli esilehele

Juhi olulisimad tööriistad

Juhtimine on organisatsiooni edu ja tervise peamine pant. Samas on tegemist tegevusega, mida pole võimalik teha. Ei ole võimalik juhtida. On võimalik teha erinevaid tegevusi, millest kokku saab nähtus, mida nimetame juhtimiseks. Samuti võivad ühes koosluses teatud viisil tehtud juhtimistegevused anda häid tulemusi, teises aga mitte eriti.

Palun küsige pakkumist info@rahvaylikool.ee, 736 1540.

Teemad

  • Millest algab juhtimine? Visioon, missioon ja väärtused. Milleks ja kuidas need tegelikkuses tööle panna? Kuidas püstitada strateegilisi ja operatiivseid eesmärke ning kuidas panna kogu ettevõte nende suunas liikuma?
  • Milline meeskonnakultuur toetab juhtimisfunktsioonide edukat täitmist? Meeskonnakultuur kui organisatsiooni olulisim kapital Milline meeskonnakultuur toetab muutuste käivitamist ja elluviimist? Kuidas hoida ettevõtet edasi liikumas stabiilse keskkonnas? Kuidas hoida töötajate motiveeritust pidevalt kõrgel?
  • Millised on omadused ja oskused mida iga juht möödapääsmatult vajab? Kuidas hoida pilku eesmärkidel? Millest algab enesejuhtimine?
  • Kuidas juhtida olukorras kus puuduvad standardid? Kuidas tegutseda olukorras kus puuduvad standardid? Kuidas leida loovaid lahendusi ja aidata ka alluvatel loovalt lahendusi leida?