Tartu Rahvaülikooli esilehele

Graafiline lihtsustamine - kuidas oma sõnumeid efektiivsemalt edastada?

Koolituse eesmärk on anda osalejatele teadmisi graafilisest visualiseerimisest ning juhendada neid seda igapäevaselt oma töös rakendama.

Koolitus toimub:29.04-6.05.2017 L kell 10 - 14Vaksali 7
Maht:10 akadeemilist tundi
Hind:89 eurot (käibemaksu ei lisandu)

Graafiline lihtsustamine ehk kuidas:

 • meisterlikult ja visuaalselt olulisi sõnumeid edastada?
 • tõhustada koosolekuid ja strateegiate loomisi?
 • oma ideid ja projekte efektiivsemalt esitleda ning analüüsida?

Graafiline lihtsustamine hõlmab nii sügavama kuulamise lihvimist, lihtsate joonistusvõtete omandamist kui ka juhendamisvõtete praktiseerimist. See võimaldab juhtida ja esitleda mitmekülgseid protsesse, mis loovad ülevaadet, ühist keelt ja eesmärgistatust.

Koolituse peamised teemad:

 • Sissejuhatus graafilise visualiseerimise maailma;
 • Lihtsad ja kiired joonistusvõtted;
 • Oluliste küsimuste küsimine;
 • Stuktureeritud kuulamine;
 • Põhjade ja näidiste loomine;
 • Kuidas ja kus graafilist visualiseerimist kasutada.

Koolitusel saab leida vastused küsimustele:

 • Kuidas edastada olulisi sõnumeid?
 • Kuidas juhtida keerukaid olukordi?
 • Kuidas teha koostööd eesmärkideni jõudmiseks?
 • Kuidas hoolitseda ühise arusaamise eest meeskonnas?
 • Kuidas teha mõjusaid esitlusi ja ettekandeid?

Koolitus põhineb Taani graafilise visualiseerijate koolitusel, mille koolitaja Kati Orav on kohandanud ning kogemustega täiendanud.

Koolitus toimub väikeses grupis. Kasutatakse täiskasvanute koolitamiseks sobivaid aktiivõppe meetodeid, sh rollimänge, grupi arutelusid, eneseanalüüsi ülesandeid jpm. Koolitus on tempokas ja intensiivne, kõiki osalejaid kaasav. Koolitusel osalejad saavad õppematerjalid, mis sisaldavad soovitusi õpitu rakendamiseks koolituse järgselt ning soovitusi täiendava kirjanduse osas.

Koolitus lõpeb konkreetse isikliku töö plaaniga, kus ja kuidas õpitut rakendada.

Juhendaja

Kati Orav

Kati on hinnatud ja kogenud graafiline lihtsustaja ja loovusepüüdja. Kati Orav: "Lapsest saadik olen armastanud õpetamist ja eestvedamist ja seetõttu ei ole imestada, et teen täna igapäevast tööd koolitaja ning protsessijuhina. Ma usun, et kui luua sobivad tingimused, esitada õigeid küsimusi ning võtta kasutusele toetavad meetodid, siis avaldub inimeste loovus ja potensiaal saata korda suuri ning tähenduslikke muutusi. Minu üheks suureks missiooniks on edendada Eestis graafilise visualiseerimise kasutamist strateegiate ning projektide läbiviimise lihtsustamiseks ja aidata inimestel taasleida julgus kritseldada. Inimeste suur rõõm ning uhkus oma esimeste visuaalide üle on mulle käimapanevaks jõuks, mida omakorda toetab veendumus, et suure pildi nägemine annab selguse ning käivitab meeskonnad tegutsema ühise eesmärgi nimel." Kati on osalenud juhtimiskonverentsidel, kirjutanud raamatuid ja teeb sel sügisel ettekande mainekal TEDx konverentsil. Tartu Rahvaülikoolis juhendaja alates 2016 aastast.

Osale kursusel!