Lastevanemate ja lastega töötajate koolitused

Avastusõpe- uurime ja avastame koos lapsega

Mida teha, et laps tunneks ja tajuks ümbritsevat maailma avatud ja lahtise meelega? Kuidas lapsevanemana süsteemselt uurimistegevust planeerida ja teostada?

Draamaõpetus - mänguline aktiivsus õpetamises

Draamaõpetus on mänguline tegevusprotsess. Koolitusel õpitakse selle rakendamist õpetamis- ja kasvatustegevuses. Koolitus on mõeldud lasteaia õpetajatele, õpetajatele, huvijuhtidele, noorsootöötajatele, lastevanematele ja teisele lastega tegelejatele.

Koolituste sari- Kuidas mõista murdeealist ja tema seksuaalset arengut

Koolitus neile, kel kodus sirgumas murdeealine laps ning aktuaalseks on muutunud murdeeas esinevad muutused ning noorukite seksuaalsusega seonduvad küsimused. Koolituse eesmärk on parandada täiskasvanute seksuaalhariduslikke teadmisi toetamaks murdeealise arengut ja seksuaalelu algust.

Kui minu laps ei taha õppida

Kui laps järsku enam õppida ei taha, võib põhjuseid olla mitmeid. Koolitusel antakse võimalikest põhjustest ülevaade ning tutvustatakse meetodeid, kuidas lapse õpimotivatsiooni tõsta. Koolitus on mõeldud algklassiealiste laste vanematele.

Kui mu laps ei kuula sõna

On hetki, kui lapsevanem võib lapsega suheldes tunda, et tema jutt on kui kurtidele kõrvadele. See juhtub siis, kui laps ignoreerib vanema juttu või ei tee mida temalt palutakse. Lapse ja vanema vaheliste kokkulepete saavutamine ei ole võimatu, kui kasutada selleks õigeid meetodeid

Lapse käitumise ja toitumise seostest

Teame, et tervislik toitumine on oluline igas eaperioodis, eriti lastele. Seda ikka selleks, et nad oleksid terved ja tugevad. Vähem aga teame seda, et toitumine võib mõjutada ka meie käitumist. Koolitusel vaatame lähemalt kuidas on toitumine ja käitumine omavahel seotud.

Valiv sööja - miks minu laps ei söö

Paljud lapsevanemad on mures sellepärast, et nende lapsed ei söö. Lapsed keelduvad põhitoidukordadest, on väga valivad või ei söö lastaias /koolis üldse ning tekib mure, et kas laps saab kätte kasvamiseks kõik vajalikud toitained. Koolitusel uurime lapse toitumiskäitumise tagamaid. Miks lapsed ei söö? Kas ja kuidas mõjutab lapse iga tema toitumist? Räägime sellest, kuidas last sööma motiveerida ning milliseid motiveerimise meetodeid vältida.

Kursus: Kuidas toetada lapse õpimotivatsiooni. Teemaga seoses tekkis rohkelt küsimusi ja arutlemise kohti. Antud ajaga said kõik plaanitud teemad käsitletud kuid kindlasti oleks ruumi ka mitmele jätkukursusele antud lektoriga.

Karin