Piiride ja reeglite seadmine lastekasvatuses

Piiridel ja reeglitel on lapse kasvatamisel oluline osa. Mõistlikult seatud piirid ja reeglid toetavad last tema arengus ja annavad lapsele kindlustunde ning teadmise, mis on lubatud ja mis mitte.

Lapsevanema jaoks on üks keerulisemaid ülesandeid oma lapsele piiride seadmine ja nendest kinni pidamine. Kuidas olla kindel, et kehtestatud piirid või reeglid oleksid mõistlikud ning et mõlemad osapooled, nii vanem kui ka laps, hoiaksid nendest kinni? Koolituse eesmärk on vanemate teadlikkuse tõstmine piiride ja reeglite kehtestamisel lapse kasvatamisel.

Koolitusel käsitletavad teemad:

  • piirid ja reeglid ning nende eripärad
  • aitamine, armastamine, rikkumine
  • ideed ja mõtted leidmaks tasakaal piiride ja reeglite seadmisel