Laps ja taskuraha

Kui koolilapsele on määratud taskuraha, siis vanemal on ootused, et laps kasutab raha mõistlikult. Kuidas aga õpetada lapsele rahaga ümberkäimist? Milline on mõistlik taskuraha süsteem? Koolitusel antakse nõu taskurahasüsteemi teemadel ja tutvustatakse võimalusi lapse tuleviku finantsiliseks kindlustamiseks.

Grupp Toimub M* Juhendaja(d) Hind
 Sügis 2017
25.09.2017
E, kell 17.30-20.00
3 Heli Lehtsaar-Karma 24 €

* Kursuse maht akadeemilistes tundides

Koolituse eesmärk on anda lapsevanematele nõu, kuidas lastele igapäevast rahakasutust õpetada. Räägime ka sellest, millistest põhimõtetest võiks taskuraha andmisel juhinduda ja arutame, kas heade hinnete või toa koristamise eest peaks lapsi premeerima. Koolituselt saab ka ülevaate võimalustest, mida vanemad saavad kasutada laste tuleviku rahaliseks kindlustamiseks. Koolitus on suunatud koolis käivate laste vanematele.

Koolitusel käsitletavad teemad:

  • Lapsed ja taskuraha
  • Lapse tuleviku finantsiline kindlustamine