Laps ja taskuraha

Kui lapsele on määratud taskuraha, siis vanemal on ootused, et laps kasutab raha mõistlikult. Kuidas aga õpetada lapsele rahaga ümberkäimist? Milline on mõistlik taskuraha süsteem? Koolitusel antakse nõu taskurahasüsteemi teemadel ja tutvustatakse võimalusi lapse tuleviku finantsiliseks kindlustamiseks.

Kursuse tunniplaan

Grupp Toimub M* Juhendaja(d) Hind
 Laps ja taskuraha
2.05.2017
T 17.30-20.00
Vaksali 7
3 Heli Lehtsaar-Karma 24 €

* Kursuse maht akadeemilistes tundides

Koolituse eesmärk on kujundada lapsevanemates arusaama, et laste tulevases oskuses rahaga ümber käia on väga olulised nii vanema eeskuju kui ka kodust saadud praktilised teadmised igapäevase rahakasutuse kohta. Koolitusel antakse ülevaade ka võimalustest, kuidas laste tulevikku finantsiliselt kindlustada.

Koolitusel käsitletavad teemad:

  • Lapsed ja taskuraha
  • Lapse tuleviku finantsiline kindlustamine