Mida teha kui laps valetab!

Kui laps varastab või valetab on selliste tegude mõistmine raske nii lapsevanemale, kui ka lapsele endale. Et tekkinud olukordi lahendada tuleks leida põhjused ja püüda neid rahulikult lahendada.

Koolituse eesmärgiks on anda lapsevanematele ülevaade valetamise ja varastamise erinevatest vormidest ja tõlgendustest ning käitumismustritest, mis toetaksid last neid tegevusi lõpetama.

Koolitusel käsitletavad teemad

  • Valetamise ja varastamise erinevad tagamaad: arengulised, psühholoogilised, sotsiaalsed
  • Mitteaksepteeritavate tegevuste tõlgenduste erinevused lapse ja vanema jaoks ning sellest tulenevad lahkhelid peres.
  • Suhtlemistehnikad lapsega parema kontakti ja usalduse saavutamiseks
  • Vanema toimetulek iseenda emotsioonidega, kui laps on valetanud/varastanud
  • Lapse käitumismuutuste tunnustamine ja jätkusuutlikuse saavutamine