Kui laps ei taha õppida

Kui laps järsku enam õppida ei taha võib põhjuseid olla mitmeid. Koolitusel antakse võimalikest põhjustest ülevaade ning tutvustatakse meetodeid, kuidas lapse õpimotivatsiooni tõsta.

Koolituse eesmärgiks on anda lapsevanematele ülevaade psühholoogilistest ja keskkondlikest teguritest, mis õpimotivatsiooni mõjutada võivad ning pakkuda nõustamiskogemusest tulenevaid lahendusi motivatsiooni suurendamiseks ja/või languse ennetamiseks.

Koolitusel käsitletavad teemad:

  • Õpiedukuse aluseks olevad tegurid ja õpimotivatsiooni mõjutajad
  • Motivatsioonilanguse psühholoogilised, arengulised ja keskkondlikud põhjused
  • Ohumärgid, mille korral peaks vanem õppimisse sekkuma
  • Suhtlemistehnikad, mis aitavad õpimotivatsiooni suurendada
  • Motiveerimise põhimõtted MI (Motivatsional interviewing) näitel
  • Vajalike käitumismuutuste algatamise võimalused õpimotivatsiooni suurendamiseks.