Kui mu laps ei kuula sõna

On hetki, kui lapsevanem võib lapsega suheldes tunda, et tema jutt on kui kurtidele kõrvadele. See juhtub siis, kui laps ignoreerib vanema juttu või ei tee mida temalt palutakse. Lapse ja vanema vaheliste kokkulepete saavutamine ei ole võimatu, kui kasutada selleks õigeid meetodeid

Grupp Toimub M* Juhendaja(d) Hind
 Sügis 2017
6.11.2017
E, kell 17.30-20
Vaksali 7
3 Marju Koor 24 €

* Kursuse maht akadeemilistes tundides

Selleks, et lapsega suheldes ei peaks vanem "rääkima nagu seinaga" on võimalik rakendada erinevaid meetodeid, kuidas laps ennast kuulama panna. Koolitusel tutvustakse lapsevanematele eri vanuses laste mitteaktsepteeritava käitumise tagamaid ning jagatakse praktilisi soovitusi sobivate käitumismuutuste algatamiseks, et seeläbi luua parem keskkond kõigile pereliikmetele.

Koolitusel käsitletavad teemad:

  • Sõnakuulelikus vs. sõnakuulmatus. Vanemate probleemiteadlikuse suurendamine ning konkreetsete sekkumismeetodite tutvustus
  • Hinnangud ja sõnakuulmatust alalhoidvad hoiakulised ja suhtlemisalased tegurid
  • Kuidas panna laps ennast tõesti kuulama.
  • Selge eneseväljendus ja - kehtestamine
  • Toimetulek nii lapse kui vanema enda emotsioonide ning nende väljendamisega.
  • Lapse ja vanema vaheliste kokkulepete saavutamine ja neist kinnipidamine