Lastevanemate ja lastega töötajate koolitused

Avastusõpe- uurime ja avastame koos lapsega

Mida teha, et laps tunneks ja tajuks ümbritsevat maailma avatud ja lahtise meelega? Kuidas lapsevanemana süsteemselt uurimistegevust planeerida ja teostada?

Kui mu laps ei kuula sõna

On hetki, kui lapsevanem võib lapsega suheldes tunda, et tema jutt on kui kurtidele kõrvadele. See juhtub siis, kui laps ignoreerib vanema juttu või ei tee mida temalt palutakse. Lapse ja vanema vaheliste kokkulepete saavutamine ei ole võimatu, kui kasutada selleks õigeid meetodeid

Kuidas mõista murdeealist

Koolitus neile, kel kodus sirgumas murdeealine laps ning aktuaalseks on muutunud murdeeas esinevad muutused ning noorukite seksuaalsusega seonduvad küsimused. Koolituse eesmärk on parandada täiskasvanute seksuaalhariduslikke teadmisi toetamaks murdeealise arengut ja seksuaalelu algust.

Lapse käitumise ja toitumise seostest

Teame, et tervislik toitumine on oluline igas eaperioodis, eriti lastele. Seda ikka selleks, et nad oleksid terved ja tugevad. Vähem aga teame seda, et toitumine võib mõjutada ka meie käitumist. Koolitusel vaatame lähemalt kuidas on toitumine ja käitumine omavahel seotud.

Mida lapse aju vajab: aju plastilisusest nutisõltuvuseni

Esimeste eluaastate jooksul peab aju kiiresti omandama teadmised ümbritseva maailma ja teiste inimeste kohta. Nende teadmiste tõhusaks hankimiseks on ajul kõige tähtsamaks põhimõtteks "õpi seda, mis on uus". Tänapäeva keskkonnas viib see baasprintsiip aga ka mitmete probleemideni. Koolitusel õpime selle kohta, et aju on plastiline ja et lapse kujunemisel on tähtis püsivus, mitte talent. Keskendume probleemidele, mida toovad endaga kaasa nutiseadmed.

Valiv sööja - miks minu laps ei söö

Paljud lapsevanemad on mures sellepärast, et nende lapsed ei söö. Lapsed keelduvad põhitoidukordadest, on väga valivad või ei söö lastaias /koolis üldse ning tekib mure, et kas laps saab kätte kasvamiseks kõik vajalikud toitained. Koolitusel uurime lapse toitumiskäitumise tagamaid. Miks lapsed ei söö? Kas ja kuidas mõjutab lapse iga tema toitumist? Räägime sellest, kuidas last sööma motiveerida ning milliseid motiveerimise meetodeid vältida.

Kursus: Kuidas toetada lapse õpimotivatsiooni. Teemaga seoses tekkis rohkelt küsimusi ja arutlemise kohti. Antud ajaga said kõik plaanitud teemad käsitletud kuid kindlasti oleks ruumi ka mitmele jätkukursusele antud lektoriga.

Karin