Enesekaitse algkursus

Tule ja õpi, kuidas olla valmis ja kaitsta ennast erinevate rünnakute eest, mis võivad meid varitseda tänaval, pargis või koduukse ees, ja ka kõige ettearvamatutes kohtades. Kursus on mõeldud kõigile huvilistele, osalemine on omal vastutusel.

Grupp Toimub M* Juhendaja(d) Hind
 Esimesed praktilised oskused
11.02.2018
P kell 10.00-15.00
Pepleri 4
6 Lauri Ööpik 36 €

* Kursuse maht akadeemilistes tundides

Sellel kursusel osalemine on vähim, mida sa saad teha enda ja oma lähedaste turvalisuse suurendamiseks. Aastal 2014 registreeriti 15 738 kuritegu, nendest 5395 kehalist väärkohtlemist. Üle maailma hinnatakse ohvriuuringutes turvatunnet selle kaudu, kui turvaliselt tunneb inimene end siis, kui ta liigub pimedal ajal üksinda oma kodukandis. 2014. aasta lõpus ei soovinud või tundsid end välja minnes veidi või täiesti ebakindlalt 20% inimestest. Kõige enam kardavad pimedas välja minna naised. [Loe juurde] (http://naine24.postimees.ee/3657099/toeline-elukindlustus-enesekaitset-internetist-ei-opi)

On võimalik ise palju ära teha, et suurendada turvalisust eriolukordades ja aidata vältida ning ennetada võimalikke ohusituatsioone - selleks alustab uus enesekaitse kursus, mille eesmärk on anda osalejatele vajalikud teoreetilised teadmised, praktilised oskused ja kogemused.

Oodatud on kõik inimesed, kes tunnevad, et vajavad pisut julgust õhtusel tänaval käimisel või mõnes muus situatsioonis enesekehtestamisel. Kursus on jõukohane kõigile füüsiliselt tervetele inimesele. Meie tegevus ei eelda osalejatelt eelnevat füüsilist ettevalmistust ega erivarustust. Riietus võiks olla sportlik - kuigi õpitut kasutame tavariietuses, siis kursus on väga praktiline ja tõsine treening.

Läbitavad teemad on:

  • Haardest vabanemise tehnikad; enda kaitsmine kindlate võtete kasutuselevõtmisega; enda kaitsmine käepäraste esemete kasutuselevõtmisega
  • Tegutsemisestrateegiad ja tehnikad, kui rünnaku toimepanemise koht on väherahvastatud (korter, trepikoda, lift, auto, jt).
  • Kuidas vältida tänavarünnakut
  • Ründegaasid