Praktiline enesekaitse

Sellel kursusel osalemine on vähim, mida sa saad teha enda ja oma lähedaste turvalisuse suurendamiseks.

Enesekaitse algkursus

Tule ja õpi, kuidas olla valmis ja kaitsta ennast erinevate rünnakute eest, mis võivad meid varitseda tänaval, pargis või koduukse ees, ja ka kõige ettearvamatutes kohtades. Kursus on mõeldud kõigile huvilistele, osalemine on omal vastutusel.

Enesekaitse algkursus. Üldjoontes pole kursuse kohta midagi paha öelda. Uusi teadmisi ja oskusi sai palju. Üks asi, et füüsilist koormust võiks jagada rohkem pikema aja peale laiali ja siis tekiks ka kordamise efekt. Võtted kinnistuks. Muus osas kiitus juhendajatele ja rahvaülikoolile kursuse ja eeskujuliku suhtluse eest. Jätkukursusele tulen kindlasti, registreering juba tehtud. 

Mart (45)