Suhted ja isiksuse areng

UUS! Kehakeele sõnavara

Koolitusel räägitakse kuulamise osatähtsusest vestlemisel, psühholoogilistest kuulamistõketest ja kehakeele abistavast rollist kuulamisel. Õpitakse märkama oma kehakeele kasutamist videotagasisidest (soovi korral) ja tehakse mõningaid kuulamisharjutusi.

Kui palju raha on õnneks vaja

Tihti on rahal meie elus ebaõiglaselt suur roll ja võib tekkida tunne, et raha kontrollib inimese elu. Kuidas aga võtta ohjad enda kätte ja keerata see olukord peapeale - kuidas teha nii, et hoopis inimene kontrollib raha?

Kuidas mediteerida

Kursusel osaleja saab kaasa tööriistad ja julgustuse lihtsa meditatsioonipraktika põimimiseks oma igapäevaellu.

Mina olen mina ja see meeldib mulle

Enesehinnang mõjutab meie vaimset ja füüsilist tervist, hakkamasaamist tööl, kodus ja sõprade ringis. Koolitusel õpitakse kuidas ennast rohkem usaldada ja väärtustada, liikuda suurema iseolemise ja enesekindluse suunas.

Võõrast tuttavaks. Kuidas olla julge ja mõjus suhtleja kohtumisel uute inimestega?

Koolitus on mõeldud kõigile, kes tunnevad, et tööalastes või eraelulistes suhtlemisolukordades uute inimestega jääb puudu julgusest ja enesekindlusest. Eesmärk on suurendada osalejate suhtlemisjulgust ning arendada suhtlemisoskusi, mis võimaldavad toimetulla erinevate suhtlemissituatsioonidega.