Positiivne psühholoogia ja selle kasutamine elus

Senini on psühholoogia olnud pigem seotud haiguste ning eluraskustega. Kuidas aga kasutada positiivset psühholoogiat heaolu parandamiseks või säilitamiseks?

Koolitusel räägitakse positiivse psühholoogia olemusest ja erinevatest meetoditest, mida positiivne psühholoogias kasutatakse. Tutvustakse lähemalt tänulikkuse päevikut ja tugevuste töölehte.