Kuidas käituda konfliktses olukorras

Kuidas käituda ja mida teha kui satutakse konfliktsesse olukorda? Milline oleks õige viis konfliktide lahendamiseks?

Enamasti tajutakse konflikti kui väga negatiivset ja problemaatilist nähtust, mis paneb inimesi käituma eriliselt ja tihti kahetsema oma toimetulematust situatsioonides. Veelgi keerukam on vaadata ja näha konflikti situatsioonides midagi positiivset ja edasiviivat. Suhtlemisõpikutes on tihti rõhutatud konflikti kui edasiviivat jõudu, mis puhastab, muudab ja võimaldab kasvada.

Koolitusel käsitletavad teemad:

  • tähenduslik konflikt
  • millised käitumisviisid ei ole konfliktide puhul edasiviivad ning ei võimalda muutuseid
  • mida erinevad konflikti tüübid meile õpetavad
  • tulemuslik konflikt
  • konflikti lahendamine lähedust suurendaval viisil
  • oskused, mis aitavad konfliktist luua positiivse võimaluse
  • võit tulemuse saavutamiseks