Feng shui algajatele

Miks valida feng shui koolitus? Feng shui koolituse jooksul on õpilane ja õpetaja vahetus protsessis. Õppija saab teavet, mida saab pidevalt võrrelda ja analüüsida antud hetkega (vajadusel ka minevikuga, juba olnuga) ning saadud informatsiooni põhjal luua harmoonilist tulevikku. Eelkõige õpetab aga feng shui õpetus elama tänases hetkes ja praegu. Ja et kõigel on oma tähendus ja mõju. Kursusel omandatut on võimalik kohe ka praktikas kasutada. Üheskoos käime läbi feng shui olemuse, seotuse eestimaise tuule ja vee õpetuse ning talupojatarkusega.

Feng shui kursus - uudishimugurmaanidele!

Mis ajendab meid õppima, ennast täiendama ja midagi uut avastama? Eks ikka uudishimu. Eluterve uudishimu abil sirgub noorest "mikside" esitajast arukas mees või naine. Inimene areneb niikaua kuni tegeleb enesearendamisega ja seda läbi kolme energeetilise tasandi: kehalise, meelelise ja vaimse. Kui uudishimu kaob, huvi enda täiendamise vastu kaob, siis hääbub ka inimene. Seda on väitnud paljud targad kaasaegsed, aga ka iidsed idamaa targad hommikumaalt.

Feng shui koolituse õppekavas on igaühe jaoks midagi põnevat. Üheskoos käime läbi feng shui olemuse, seotuse eestimaise tuule ja vee õpetusega ning talupojatarkusega. Feng shui eesmärk on õppida tundma ümbritseva energia omadusi ja panna need enda heaks tööle. Seda tehakse tasakaalustamise ehk ebasobiva vähendamise ja sobiva, toetava rohkendamise teel. Oluline on hea rohkendamine, sest feng shui õpetus ütleb: sarnane tõmbab sarnast.

Võite enese teadmata elada aastaid kahjuliku energiaga kohas ja imestada, miks tervis on korrast ära, miks suhted ei toimi. Inimesed ei oska ära tunda ja enda jaoks tööle panna ümbritsevat positiivset energiat. Feng shui põhimõiste on chi ehk energia (e.k. vägi), mis on kõikjal liikuv nähtamatu elujõud. See on öö ja päeva vaheldumise ning aastaaegade vaheldumise jõud. See on liikumapanev jõud, mis mõjutab inimeste elu.

Inimene on tasakaalus ainult läbi kolme - kehalise, hingelise ja vaimse energia tasandi. Mis need on? Esiteks füüsiline, materiaalne tasand, kõik käega katsutav, sh näiteks mööbel, ruumi dekoratiivelemendid. Teiseks meeleline, psüühiline tasand, kompimis-, haistmis-, maitsmis-, kuulmis- ja nägemismeelega tajutav. Ruum mõjutab meid värvide, vormide, varjude, lõhnade, valgusega jne. Kolmas, olulisim on aga vaimne, spirituaalne tasand, selline peenenergia nagu mõtte-, tahte- ja tundeenergia. Ruumi seisukohalt loob see energiatasand kodutunde, hubasuse ja soovi siin olla.