Tartu Rahvaülikooli segakoor

Tartu Rahvaülikooli segakoor tegutseb 2008. aastast. Uute lauljate vastuvõtt 13. ja 15.09 kell 18.00 Pepleri 4. Ette valmistada üks laul vabal valikul.

Grupp Toimub M* Juhendaja(d) Hind
 RÜS hooaeg 2017/2018
17.09.2017-17.06.2018
I proov 17.09.2017. Vastavalt proovide ajakavale, septembrist 2017 juulini 2018. Kuutasu 12 eurot. Sügissemestril 48 eurot, kevadsemestril 72 eurot.
Pepleri 4
Lauri Breede 120 €

* Kursuse maht akadeemilistes tundides

Aastal 2009 toimus Tallinnas Üldlaulupidu ja Tartus ajalooline laulupidu, selleks sündmuseks loodi segakoor, et üheskoos minna ja tunda eestlaste ühise laulmise vägevust seistes ise ühendkooris laulukaare all.

Koor jäi kokku ka peale üldlaulupidu ning endiselt harjutatakse koos Tartu Rahvaülikooli saalis. Kooril on oma kontserttegevus. Traditsiooniks on kujunenud suvised laagrid ja osavõtt väikesaarte laulupidudest. Kavas laululaagrid ja vabaaja üritused.

Koori saab astuda läbides muusikalised katsed.

Dirigent Lauri Breede. Täpsem info koori astumise kohta tel. 522 6788, e-post: lauri.breede@gmail.com

Õppe kogumaht on 95 akadeemilist tundi, millest auditoorset ja praktilist tööd on 75 tundi, iseseisvat tööd 20 tundi.