Kultuuriloengud

Erinevatel rahvastel, erinevates piirkondades ja erinevatel ajastutel on kultuuril erinev sisu, mistõttu räägitakse erinevatest kultuuridest ning kultuuride erinevustest. Kultuur on inimese loodu, mis hõlmab traditsioone, keeli, teadmisi, hoiakuid, kombeid, uskumusi ja teisi valdkondi, mille kujunemisele on inimene ise kaasa aidanud.

Giidide täienduskoolitus Kirjanduslinn Tartu

Aastal 2015 võeti Tartu vastu UNESCO loovlinnade võrgustikku ning linnale anti rahvusvahelise kirjanduslinna tiitel. Selleks, et linna kirjanduslikke paiku rohkem elama panna on välja töötatud giidide täienduskoolitus. Koolitusele on lisaks giididele oodatud ka teised Tartu ajaloo ja kirjaloo huvilised. Giidide jaoks lõppeb koolitus eksami ja atesteerimisega. Õppurid, kes ei tegutse giidina ja osalevad koolitusel Tartu ajaloo ja kirjaloo huvilistena ei lõpeta koolitust eksamiga ning saavad koolituse lõpus tõendi koolitusel osalemisest.

Huvitavad ja harivad kultuuriloengud, mis avardavad silmaringi ja pakuvad hingele kosutust.