Kultuuriloengud

Kristlik kunst ja sümboolika

Loeng käsitleb, kuidas meie kultuuriruumi mõjutavad kristlik kunst ja sümboolika ning aitab inimesel paremini orienteeruda kirikuruumis. Loengust on kasu kristliku kunsti mõistmisel. Käsitletakse ka kirikuaastat ja selle mõju meie kalendrile.

Retoorika ehk kõnekunst

Kuidas panna kokku väike ja väärikas kõne, mis on mõjuv ja jõuab kuulajani?

Tartu linna hääled ja kajavad kojad

Kursusel on võimalus kuulata ja lähemalt tutvuda Tartu Jaani, Peetri ning Pauluse kiriku kelladega ning saada ülevaade ka linna teistest kelladest.

Huvitavad ja harivad kultuuriloengud, mis avardavad silmaringi ja pakuvad hingele kosutust.

Tänan südamest, et olete sellise võimaluse andnud, et saame silmaringi ja teadmisi avardada. Religioonilektorid olid suurepärased ja oma teemast ülimalt innustunud.

Mari-Liis