Eesti keel

Eesti keele kursused erinevatele tasemetele.

Eesti keel (eesti keele baasil)

Kursus sobib õppijatele, kelle suuline eesti keele oskus on A1 tasemel. Kursuse sihtgrupiks on rahvusvahelise kaitse saajad.

Estonian (based on English)

Eesti keele kursus A1.1 tasemele inglise keele baasil. Eesti keele kursus A1.2 tasemele inglise keele baasil. Estonian for A1.1 and A1.2 levels based on English.