Hispaania keel veidi oskajale

Kursus sobib neile, kes on hispaania keelt veidi õppinud või soovivad varem õpitut meelde tuletada. A1.2

Kursuse tunniplaan

Grupp Toimub M* Juhendaja(d) Hind
 Hispaania keel veidi oskajale
27.01-12.05.2017
R 9.00 - 10.30
Pepleri 4
26 Damaso Ortiz 135 €

* Kursuse maht akadeemilistes tundides

Hispaania keel veidi oskajale

Hispaania keele algkursus veidi oskajale A1.2. Kursus sobib neile, kes on hispaania keelt veidi õppinud või soovivad kunagi õpitut meelde tuletada.

Kursuse kirjeldus

Kursuse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning arutelud aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides.

Õppematerjalid

Õpetaja koostatud materjalid.

Õppe kogumaht

50 akadeemilist tundi auditoorset tööd + 17 tundi iseseisvat tööd.

Tulemuste hindamise viis

Vestlus ja jooksvad kirjalikud ülesanded.