Itaalia keel

Itaalia keele kursused erinevatele tasemetele.

Itaalia keel kesktasemele

Rääkides igapäevastel teemadel, arendatakse edasi suhtlemisvilumust ja julgust. Arvestame õpilaste soove teemade valikul.

Anneli Kurm on väga tore juhendaja. Soovin kindlasti sügisel itaalia keelt edasi õppida teie juures! 

Rain