Itaalia keel

Itaalia keele kursused erinevatele tasemetele.

Itaalia keel kesktasemele

Rääkides igapäevastel teemadel, arendatakse edasi suhtlemisvilumust ja julgust. Arvestame õpilaste soove teemade valikul.