Soome keel algajatele

Soome keele algkursus A1

Grupp Toimub M* Juhendaja(d) Hind
 A1.1 hommikune grupp
15.09-22.12.2017
R 9.00 - 10.30
Pepleri 4
30 Heidi Iivari 150 €
 A1.2 õhtune grupp
25.09-11.12.2017
EK 15.30 - 17.00
Pepleri 4
46 Anne Kütt 230 €

* Kursuse maht akadeemilistes tundides

Soome keel algajatele: A1.1 hommikune grupp

Kursus sobib neile, kes pole soome keelt varem õppinud. Saavutatav keeletase on A1.1

Soome keel algajatele: A1.2 õhtune grupp

Kursus sobib neile, kes pole soome keelt varem õppinud. Saavutatav keeletase on A1.2

Kursuse sisu

Hääldamine, tervitused ja viisakusväljendid, enesest, oma perest ja kodust rääkimine, hinna küsimine ja ostmine, tellimine toidukohas, tööd ja ametid, transport, arstiabi otsimine.

Sõnavara: numbrid, maad, rahvad, keeled, riideesemed, värvid, aastaajad, kuud, nädalapäevad, ilmakaared, pere ja sugulased, mööbliesemed ja majapidamistarbed, toiduained, loomad, kehaosad, tööriistad.

Grammatika: olla –verb olevikus ja lihtminevikus, vokaalharmoonia, küsimused, verbitüübid ja verbi pööramine olevikus, astmevaheldus, osastav kääne, kohakäänded.

Õppematerjalid

Peatükid 1-9 õpikust Hyvin menee 1 Suomea aikuisille Tutvu õpikuga http://www.digipaper.fi/otava/128796/