Soome keel algajatele

Soome keele algkursus A1

Kursuse sisu

Hääldamine, tervitused ja viisakusväljendid, enesest, oma perest ja kodust rääkimine, hinna küsimine ja ostmine, tellimine toidukohas, tööd ja ametid, transport, arstiabi otsimine.

Sõnavara: numbrid, maad, rahvad, keeled, riideesemed, värvid, aastaajad, kuud, nädalapäevad, ilmakaared, pere ja sugulased, mööbliesemed ja majapidamistarbed, toiduained, loomad, kehaosad, tööriistad.

Grammatika: olla –verb olevikus ja lihtminevikus, vokaalharmoonia, küsimused, verbitüübid ja verbi pööramine olevikus, astmevaheldus, osastav kääne, kohakäänded.

Õppematerjalid

Peatükid 1-9 õpikust Hyvin menee 1 Suomea aikuisille Tutvu õpikuga http://www.digipaper.fi/otava/128796/