Soome keel algajatele

Soome keele algkursus A1

Kursuse tunniplaan

Grupp Toimub M* Juhendaja(d) Hind
 Algajate suhtluskursus Hei! Mitä kuuluu?
18.04-25.05.2017
T,N kell 17.00 - 18.30
Pepleri 4
24 Meeri Kougia 96 €
 Grupp 1
20.01-28.04.2017
R 9.00 - 10.30
Pepleri 4
30 Meeri Kougia 120 €

* Kursuse maht akadeemilistes tundides

Soome keel algajatele: Algajate suhtluskursus Hei! Mitä kuuluu?

Kursus sobib kõigile, kes soovivad soome keelega tutvust teha ja omandada esmaseks suuliseks suhtluseks vajaliku keeleoskuse. Omandatav keeletase A1.1

Soome keel algajatele: grupp 1

Kursus sobib neile, kes pole soome keelt varem õppinud ja soovivad sellega algust teha. Saavutatav keeleoskustase A1.1 Grupiga saab veel liituda ka 27.01.2017, 4 vaba kohta!

Kursuse sisu

Hääldamine, tervitused ja viisakusväljendid, enesest, oma perest ja kodust rääkimine, hinna küsimine ja ostmine, tellimine toidukohas, tööd ja ametid, transport, arstiabi otsimine.

Sõnavara: numbrid, maad, rahvad, keeled, riideesemed, värvid, aastaajad, kuud, nädalapäevad, ilmakaared, pere ja sugulased, mööbliesemed ja majapidamistarbed, toiduained, loomad, kehaosad, tööriistad.

Grammatika: olla –verb olevikus ja lihtminevikus, vokaalharmoonia, küsimused, verbitüübid ja verbi pööramine olevikus, astmevaheldus, osastav kääne, kohakäänded.

Õppematerjalid

Peatükid 1-9 õpikust Hyvin menee 1 Suomea aikuisille Tutvu õpikuga http://www.digipaper.fi/otava/128796/