Soome keel veidi oskajale

Kursus sobib neile, kes on soome keelt veidi õppinud või soovivad varem õpitut meelde tuletada. Kursusel arendatakse soome keele oskust A1.2 tasemel.

Grupp Toimub M* Juhendaja(d) Hind
 A1.2
22.09-15.12.2017
R 9.00 - 10.30
Pepleri 4
26 Meeri Kougia 150 €

* Kursuse maht akadeemilistes tundides