Rootsi keel

Rootsi keele kursused erinevatele tasemetele.

Rootsi keel algajatele

Algtaseme kursus koosneb kahest semestrist: I semester - 0-tase; 54 tundi. II semester - veidi õppinuile, 54 tundi. Kursust võib võtta ka semestrite kaupa. Täpsema info leiad vastava rühma alt.

Rootsi keel veidi oskajale

Kursus sobib neile, kes on rootsi keelt veidi õppinud või tahavad jätkata kunagi alustatud õpinguid. Kursuse eesmärk on arendada rootsi keele oskust A1.2 tasemel.

Parim keeleõpetaja siiani! Oli kasulik käimine.

Allan