Inglise keel: vestluskursus

Inglise keele kesktase B1 (Intermediate B1). Rühmas 3-5 inimest.

Grupp Toimub M* Juhendaja(d) Hind
 Kesktase
14.09-14.12.2017
N 18.45-20.15
Pepleri 4
30 Mailis Viirmaa 125 €
 Vestluskursus elementaartasemele
19.09-19.12.2017
T 9.00-10.30
Pepleri 4
28 Mairi Meizner 135 €
 Vestluskursus kesktase (jätkukursus) minirühm
19.09.2017-11.01.2018
TN 9.00-10.30
Pepleri 4
36 Krista Pisuke 240 €
 Vestluskursus kesktasemele
13.09-20.12.2017
K 9.00-10.30
Pepleri 4
30 Mairi Meizner 135 €
 Vestluskursus kõrgemale kesktasemele minirühm
16.09-16.12.2017
L 11.00-13.15
Pepleri 4
36 Nicholas Jones 216 €
 Vestluskursus kõrgemale-kesktasemele minirühm
12.09-12.12.2017
T 11.00-12.30
Pepleri 4
28 Katie Kontson 168 €
 Vestluskursus madalamale kesktasemele
13.09-20.12.2017
T 17.00-18.30
Pepleri 4
30 Mariina Viia 135 €

* Kursuse maht akadeemilistes tundides

Inglise keel: vestluskursus: kesktase

Inglise keele vestluskursus kesktasemele B1 (Intermediate B1)

Inglise keel: vestluskursus: vestluskursus elementaartasemele

Inglise keele vestluskursus elementaartasemele A1>A2.

Inglise keel: vestluskursus: vestluskursus kesktasemele

Inglise keele kesktase B1+(Intermediate B1+). Kursus sobib inimesele, kes on kesktaseme (B1) juba läbinud ja soovivad nüüd seda korrata ja kinnistada.

Inglise keel: vestluskursus: vestluskursus kõrgemale kesktasemele minirühm

Inglise keele vestluskursus kõrgemale kesktasemele. Kursust juhendab Nicholas Jones, kelle emakeel on inglise keel.

Inglise keel: vestluskursus: Vestluskursus kõrgemale-kesktasemele minirühm

Inglise keele vestluskursus kõrgemale kesktasemele. Kursust juhendab Katie Kontson, kelle emakeel on inglise keel.

Inglise keel: vestluskursus: vestluskursus madalamale kesktasemele

Inglise keele vestluskursus madalamale kesktasemele A2. Kursus sobib neile, kes on juba jõudnud madalamale kesktasemele ja soovivad nüüd arendada eelkõige rääkimisoskust.