Inglise keel: vestluskursus

Kursuse tunniplaan

Grupp Toimub M* Juhendaja(d) Hind
 Elementaartase
29.03-31.05.2017
K 17.15-18.45
Pepleri 4
20 Ruth Jõgi 78 €

* Kursuse maht akadeemilistes tundides

Inglise keel: vestluskursus: elementaartase

Inglise keele vestluskursus elementaartasemele