Inglise keel: vestluskursus

Kursuse tunniplaan

Grupp Toimub M* Juhendaja(d) Hind
 Elementaartase
29.03-31.05.2017
K 17.15-18.45
Pepleri 4
20 Ruth Jõgi 78 €
 Kesktase
19.01-27.04.2017
N 18.45-20.15
Pepleri 4
30 Mailis Viirmaa 125 €
 Kesktase
22.02-26.04.2017
K 9.00 - 10.30
Pepleri 4
20 Mairi Meizner 85 €
 Kõrgem kesktase
1.02-10.05.2017
K 19.00-20.30
Pepleri 4
28 James Baxenfield 168 €
 Kõrgem kesktase
31.01-9.05.2017
T 9.30-11.00
Pepleri 4
30 Katie Kontson 168 €

* Kursuse maht akadeemilistes tundides

Inglise keel: vestluskursus: elementaartase

Inglise keele vestluskursus elementaartasemele

Inglise keel: vestluskursus: kesktase

Inglise keele vestluskursus kesktasemele B1 (Intermediate B1)

Inglise keel: vestluskursus: kesktase

Inglise keele vestluskursus kesktasemele B1.2 (Intermediate B1.2)

Inglise keel: vestluskursus: kõrgem kesktase

Inglise keele vestluskursus kõrgemale kesktasemele. Kursust juhendab James Baxenfield, kelle emakeel on inglise keel.

Inglise keel: vestluskursus: kõrgem kesktase

Inglise keele vestluskursus kesktasemele. Kursust juhendab Katie Kontson, kelle emakeel on inglise keel.