Inglise keel: kõrgem kesktase

Kursuse tunniplaan

Grupp Toimub M* Juhendaja(d) Hind
 II semester grupp 1
16.01-8.05.2017
E 17.15-18.45
Pepleri 4
30 Tiiu Taur 135 €

* Kursuse maht akadeemilistes tundides

Inglise keel: kõrgem kesktase: II semester grupp 1

Inglise keel kõrgemale kesktasemele B2 (Upper-Intermediate B2)