Inglise keel: kesktase B1

Inglise keele kesktase B1(Intermediate B1). Kursus sobib inimesele, kes on madalama kesktaseme (A2) läbinud ja neile, kes kodulehel olevat inglise keele testi tehes said 16-35 punkti.

Grupp Toimub M* Juhendaja(d) Hind
 I semester grupp 1
19.09-19.12.2017
TN 9.00-10.30
Pepleri 4
54 Kersti Janson 216 €
 I semester grupp 2
12.09-19.12.2017
T 15.15-16.45
Pepleri 4
30 Ruth Jõgi 135 €
 I semester grupp 3
12.09-19.12.2017
T 17.00-18.30
Pepleri 4
30 Ruth Jõgi 135 €
 I semester grupp 4
13.09-13.12.2017
KR 8.30-10.00
Pepleri 4
54 Ruth Jõgi 216 €

* Kursuse maht akadeemilistes tundides

Inglise keel: kesktase B1: I semester grupp 2

Inglise keele kesktase B1+(Intermediate B1+). Kursus sobib inimesele, kes on kesktaseme (B1) juba läbinud ja soovivad nüüd seda korrata ja kinnistada.

Inglise keel: kesktase B1: I semester grupp 3

Inglise keele kesktase B1+(Intermediate B1+). Kursus sobib inimesele, kes on kesktaseme (B1) juba läbinud ja soovivad nüüd seda korrata ja kinnistada.

Inglise keel: kesktase B1: I semester grupp 4

Inglise keele kesktase B1+(Intermediate B1+). Kursus sobib inimesele, kes on kesktaseme (B1) juba läbinud ja soovivad nüüd seda korrata ja kinnistada.

Kursuse hind sisaldab originaalõpikut. Kursusetasule käibemaksu ei lisandu.

Õppematerjal: "New Headway Intermediate" 4th Edition.

"New Headway"on maailmas enimusaldatud inglise keele kursus täiskasvanutele A1-C1 tasemel. Õppekomplekti kuulub: Student`s Book with iTutor (õpik + iTutor DVD-Rom, mis pakub võimaluse klassis läbi võetud materjali uuesti üle korrata ning annab hulgaliselt lisamaterjali iseseisvaks tööks). Workbook with iChecker (töövihiku + iChecker CD-ROM, mis annab võimaluse kuulata töövihiku tekste; teha sõnavara ja grammatika lisaharjutusi ning teste). Õpilastel endil on võimalik tellida veel mitmeid digitaalseid õppekomplekti lisasid, näiteks Prase-a-day app või e-Books jm).

Unit 1 The world of difference. Worlds apart - lives in different parts of the world. Everyday English in different situations. Sounding polite. Word formation. Words that go together. Tenses; auxiliary verbs; questions and negatives; short answers.

Unit 2 The working week. Charles, Prince of Wales - private and public man. Working week, work and study routines. How much do you earn? Free time activities. Small talk. Giving opinions. Present tenses; state verbs. Passive and active. Positive and negative adjectives. Formal and informal letters. Emailing.

Unit 3 Good times, bad times. A Shakespearean Tragedy Romeo and Juliet. Falling in love. Telling a story. Giving opinions. Past tenses. Used to.

Unit 4 Getting it right. Kids then and now. Rules within the family. Laws. Advice, obligation, permission; polite requests and offers. Phrasal verb. Writing a biography.

Unit 5 Our changing world. Life 50 years from now. Weather forecast. Changes in the environment. Making arrangements. Future forms; future possibilities. Word building.