Inglise keel: madalam kesktase A2

Inglise keele madalam kesktase A2 (Pre-Intermediate A2). Jätkukursus.

Grupp Toimub M* Juhendaja(d) Hind
 I semester grupp 1
18.09-11.12.2017
EK 9.00-10.30
Pepleri 4
46 Krista Pisuke 216 €
 I semester grupp 2
18.09-20.12.2017
EK 17.15-18.45
Pepleri 4
54 Krista Pisuke 216 €
 I semester grupp 3
18.09-20.12.2017
EK 17.15-18.45
Pepleri 4
54 Ilona Laur-Põder 216 €
 I semester grupp 4
19.09.2017-9.01.2018
TN 19.00-20.30
Pepleri 4
54 Krista Pisuke 216 €
 I semester grupp 5
15.09-15.12.2017
R 10.15-12.30
Pepleri 4
42 Ruth Jõgi 168 €
 II semester (jätkukursus) minirühm
20.09-13.12.2017
K 19.00-20.30
Pepleri 4
24 Krista Pisuke 135 €
 III semester (jätkukursus)
16.09-16.12.2017
L 10.00-12.30
Pepleri 4
42 Irene Laur 168 €

* Kursuse maht akadeemilistes tundides

Inglise keel: madalam kesktase A2: I semester grupp 1

Inglise keele madalam kesktase A2 (Pre-Intermediate A2)

Inglise keel: madalam kesktase A2: I semester grupp 2

Inglise keele madalam kesktase A2 (Pre-Intermediate A2)

Inglise keel: madalam kesktase A2: I semester grupp 3

Inglise keele madalam kesktase A2 (Pre-Intermediate A2)

Inglise keel: madalam kesktase A2: I semester grupp 4

Inglise keele madalam kesktase A2 (Pre-Intermediate A2)

Inglise keel: madalam kesktase A2: I semester grupp 5

Inglise keele madalam kesktase A2 (Pre-Intermediate A2)

Inglise keel: madalam kesktase A2: II semester (jätkukursus) minirühm

Inglise keele madalam kesktase A2.>B1 (Pre-Intermediate A2.>B1). Jätkukursus. Kursus sobib inimesele, kes on juba jõudnud madalamale kesktasemelel (A2) ja neile, kes kodulehel olevat inglise keele testi tehes said 40-50 punkti.

Inglise keel: madalam kesktase A2: III semester (jätkukursus)

Inglise keele madalam kesktase A2.2>B1 (Pre-Intermediate A2.2>B1). Jätkukursus.

Kursuse hind sisaldab originaalõpikut ja -töövihikut. Kursusetasule käibemaksu ei lisandu.

Õppematerjal

"New Headway Pre-Intermediate" 4th Edition

Õpiku juurde kuuluv iTutor DVD-Rom võimaldab klassis läbivõetud materjali uuesti üle korrata ning annab hulgaliselt lisamaterjali iseseisvaks tööks. Töövihiku juurde kuuluv iChecker CD-ROM annab võimaluse kuulata töövihiku tekste, teha sõnavara ja grammatika lisaharjutusi ning teste. Õpilastel endil on võimalik tellida veel mitmeid digitaalseid õppekomplekti lisasid, näiteks Prase-a-day app või e-Books jm.

Kursus sobib inimesele, kes on algtaseme (A2.1) läbinud.

Õppe sisu

Õppekava nimetus

Inglise keele madalam kesktase A 2.

Õppekava koostamise alus

Euroopa keeleõppe raamdokument

Õppe kogumaht

54 tundi auditoorset ja praktilist tööd + 18 tundi iseseisvat tööd.