Inglise keel: madalam kesktase

Inglise keele madalam kesktase A2 (Pre-Intermediate A2).

Kursuse tunniplaan

Grupp Toimub M* Juhendaja(d) Hind
 II semester grupp 2
26.01-4.05.2017
N 17.00-18.30
Pepleri 4
30 Irene Laur 114 €
 II semester grupp 4
18.01-10.05.2017
K 19.00-20.30
Pepleri 4
30 Krista Pisuke 120 €

* Kursuse maht akadeemilistes tundides

Inglise keel: madalam kesktase: II semester grupp 2

Inglise keele madalam kesktase A2.2 (Pre-Intermediate A2.2).

Inglise keel: madalam kesktase: II semester grupp 4

Inglise keele madalam kesktase A2.1 (Pre-Intermediate A2.1).

Kursuse hind sisaldab originaalõpikut ja -töövihikut. Kursusetasule käibemaksu ei lisandu. Jätkajatele soodushind.

Õppematerjal

"New Headway Pre-Intermediate" 4th Edition

Õpiku juurde kuuluv iTutor DVD-Rom võimaldab klassis läbivõetud materjali uuesti üle korrata ning annab hulgaliselt lisamaterjali iseseisvaks tööks. Töövihiku juurde kuuluv iChecker CD-ROM annab võimaluse kuulata töövihiku tekste, teha sõnavara ja grammatika lisaharjutusi ning teste. Õpilastel endil on võimalik tellida veel mitmeid digitaalseid õppekomplekti lisasid, näiteks Prase-a-day app või e-Books jm.

Kursus sobib inimesele, kes on algtaseme (A2.1) läbinud.

Õppe sisu

Õppekava nimetus

Inglise keele madalam kesktase A 2.

Õppekava koostamise alus

Euroopa keeleõppe raamdokument

Õppe kogumaht

54 tundi auditoorset ja praktilist tööd + 18 tundi iseseisvat tööd.