Inglise keel: algtase

Kursuse tunniplaan

Grupp Toimub M* Juhendaja(d) Hind
 II sem grupp 2 (2.lisa)
11.05-15.06.2017
N 9.00-11.00
Pepleri 4
16 Katie Kontson 60 €
 Vanemaealised 55+ (3. osa)
17.05-7.06.2017
K 10.30-12.45
Pepleri 4
12 Ruth Jõgi 35 €

* Kursuse maht akadeemilistes tundides