Inglise keel: kevadine lühikursus

Kursuse tunniplaan

Grupp Toimub M* Juhendaja(d) Hind
 Suhtluskeel elementaartasemele
2.05-8.06.2017
TN 9.00-10.30
Pepleri 4
24 Mairi Meizner 108 €
 Suhtluskeel kesktasemele
3.05-19.06.2017
EK 17.00-18.30
Pepleri 4
24 Krista Pisuke 108 €
 Suhtluskeel madalamale kesktasemele
9.05-15.06.2017
TN 17.00-18.30
Pepleri 4
24 Ruth Jõgi 108 €
 Suhtluskeel madalamale kesktasemele (hommikune rühm)
10.05-16.06.2017
KR 8.30-10.00
Pepleri 4
24 Ruth Jõgi 108 €

* Kursuse maht akadeemilistes tundides

Inglise keel: kevadine lühikursus: suhtluskeel elementaartasemele

Meeldetuletuskursus " Everyday English" A1.2 tasemele.

Inglise keel: kevadine lühikursus: suhtluskeel kesktasemele

Inglise keele vestluskursus kesktasemele (õppetöö toimub B1 tasemel). Hea võimalus värskendada oma inglise keele oskust enne suve.

Inglise keel: kevadine lühikursus: suhtluskeel madalamale kesktasemele

Inglise keele vestluskursus madalamale kesktasemele (õppetöö toimub A2 tasemel).

Inglise keel: kevadine lühikursus: suhtluskeel madalamale kesktasemele (hommikune rühm)

Inglise keele vestluskursus madalamale kesktasemele (õppetöö toimub A2 tasemel).