Inglise keel: elementaartase

Kursuse tunniplaan

Grupp Toimub M* Juhendaja(d) Hind
 IV semester grupp 1
3.02-2.06.2017
R 10.15-12.30
Pepleri 4
45 Ruth Jõgi 171 €

* Kursuse maht akadeemilistes tundides

Inglise keel: elementaartase: IV semester grupp 1

Inglise keel elementaartasemele A2.1 (Elementary A2.1)